Texon Refinery Serbia > PROIZVODI > ULJA ZA MENJAČE I DIFERENCIJALE

TEXOL UniGear SAE 80-90

Kvalitetni nivo: API GL-3, FIAT-CZ 9.55550


Multigradno mineralno ulje namenjeno za podmazivanje grupe menjač/diferencijal kod svih tipova menjača za koje se preporučuju isključivo nehipoidna ulja klase API GL-3.