KONTAKT Informacije

TEXON OIL REFINERY
Centrala
Proizvodna jedinica Br 1
Zrenjaninski Put 114,
Beograd 11000, Srbija

E-mail: office@texonrefinery.com


TEXON OIL REFINERY
Proizvodna jedinica Br 2
Strosmajerova 28,
Ostojicevo 23326, Srbija
 

TEXON OIL REFINERY D.O.O.
P.J. HEMIJSKA INDUSTRIJA KIKINDA
Bašaidski drum 25
23300 Kikinda

 

mob: +38169780902

 

 

 

 

 

E-mail kontakt:

Sektor prodaje: sales@texonrefinery.com

Sektor nabavke: supply@texonrefinery.com

 

 

 

web: www.texonrefinery.com

  • Kontakt forma

     

    * Obavezna polja

 


* TEXOL i TEXOL logo su zaštićeni znakovi TEXOL OIL-a i TEXON Rafinerije korišćeni pod licencom. Proizvodni proces odgovara US i EU ekoloskim standardima, kroz stalni razvoj, i implementeciju novih tehnologija.