TEXON REFINERY Serbia > Proizvodi > AdBlue®

 

TEXOL AdBlue® je odobren od strane VDA
Verband der Automobil Industrie Germany

 

 

Kako deluje AdBlue®?

 

AdBlue® je sredstvo koje omogućava selektivnu katalitičku redukciju odnosno sredstvo na kojem se zasniva SCR tehnologija.

 

AdBlue® se kontrolisano ubrizgava u vruće izduvne gasove pre nego što oni uđu u SCR katalizator. Pri tom se javlja hemijska reakcija između azotovih oksida i amonijaka koji se oslobađa iz AdBlue-a. Finalni rezultat hemijske reakcije je da se azotni oksidi, opasni po životnu sredinu, skoro u potpunosti pretvaraju u atmosferski azot i vodenu paru. Teretnjaci sa SCR katalizatorima zbog boljeg sagorevanja (visi pritisak i temperatura u komori za sagorevanje) potroše do 5% manje goriva i proizvode oselno manje čađi. Ova tehnika omogućava dostizanje graničnih vrednosti koje određuju Euro 4 (3,5 g NOx/kWh) i Euro 5 (2,0 g NOx/kWh). Sa tom tehnologijom će se u budućnosti moći ostvariti još niže granične vrednosti.

 

Kako AdBlue® utiče na životnu sredinu?

 

Kod sagorevanja u dizelskim motorima nastaju azotni oksidi koji se uvrštavaju u gasove sa efektom staklene bašte i koji su odgovorni za nastanak kiselih kiša. SRC tehnologija je proizvođačima teretnih vozila dozvolila da povećaju pritisak i temperaturu u motorima i tako ostvare bolje sagorevanje. Kod boljeg sagorevanja u cilindrima nastaje sa jedne strane osetno manje čađi, a sa druge više azotnih oksida, koje, međutim, AdBlue® skoro u potpunosti neutralizuje.

 

Kolika je potrošnja aditiva AdBlue®?

 

Potrošnja AdBlue-a kod Euro 4 odnosno Euro 5 teretnih vozila sa SCR katalizatorima iznosi približno 5% potrošnje dizel goriva. Ako je, na primer, prosečna potrošnja teretnog vozila približno 30 litara dizela na 100 km, potrošnja AdBlue-a iznosi približno 1,5 litar. Sa 100 litarskim rezervoarom za AdBlue® mogu se preći na hiljade kilometara.

 

Da li upotreba AdBlue-a utiče na smanjenje potrošnje goriva?

 

Teretnjaci sa SCR tehnologijom troše približno toliko dizel goriva manja koliko iznosi potrošnja AdBlue-a. Pri tom je od suštinskog značaja da je cena AdBlue-a mnogo manja od cene dizel goriva. Pored toga neke države raznim pogodnostima podržavaju upotrebu Euro 4 i Euro 5 teretnih vozila. Npr. Nemačka je snizila putarine za 0,03 Eur/km.

 

Skladištenje i manipulacija AdBlue®

 

Kako bi sprečili promenu kvaliteta proizvoda AdBlue® i istovremeno izbegli visoke troškove održavanja vozila, neophodno je da AdBlue® bude skladišten u originalnoj ambalaži. Velika pažnja se mora posvetiti prilikom manipulacije i pretakanja ovog proizvoda. Ambalaža, posude, creva, pumpe za pretakanje moraju biti maksimalno čiste i moraju se koristiti isključivo za proizvod AdBlue®. Najmanja nečistoća može izazvati velika oštećenja na vozilu i time prouzrokovati velike troškove za vlasnika.

 

Budući da proizvod AdBlue® mrzne na temperaturi od -11℃, a počinje ubrzano da se razgrađuje na temperaturama iznad +25℃, skladištenje i punjenje sistema moraju biti osigurani na temperaturi između +30℃ i -11℃. Preporučena maksimalna temperatura skladištenja od +25℃ održava kvalitet proizvoda AdBlue® u skladu sa zahtevima standarda DIN 70070, na rok od najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje proizvoda. U slučaju da je ova temperatura premašena taj rok je smanjen.

 

Ukoliko dođe do zamrzavanja proizvoda AdBlue® na temperaturi ispod -11℃, nakon odmrzavanja proizvod će ponovo biti upotrebljiv sa svojim ne izmenjenim karakteristikama.

 

AdBlue® Opasnost i zdravlje

 

Proizvod AdBlue® je vodeni rastvor i po relevantnim evropskim hemijskim zakonima nije opasan po zdravlje ljudi, životinja, niti biljaka. Ovaj proizvod nije razvrstan kao opasna stvar prema relevantnim materijalima i transportnim propisima. U slučaju da tokom rukovanja male količine proizvoda AdBlue® dođu u dodir s ljudskom kožom, dovoljno je zaprljane delove kože isprati sa vodom. Opasnost po ljudsko zdravlje može biti praktično isključena.

 

AdBlue® razgradnja i zbrinjavanje

 

Proizvod AdBlue® je jednostavno razgradljiv od strane mikroorganizama. Opasnost koju ovaj proizvod predstavlja u slučaju izlivanja ili prosipanja u vodu ili zemlju je vrlo niska. U skladu s tim, ovaj proizvod je smešten u najnižu klasu opasnosti na vodu prema nemačkom "water hazard" testu – WGK 1.

Zbog izuzetno dobre razgradljivosti, male količine prosutog proizvoda AdBlue® se mogu jednostavno isprati sa velikim količinama čiste vode, bez daljih posledica na prirodnu okolinu.

 

Pakovanje AdBlue®

 

Proizvod AdBlue® isporučujemo u sledećim pakovanjima:

  • nepovratni plastični kanisteri, zapremine 10 litara;
  • nepovratne plastiče bačve, zapremine 200 litara;
  • povratni/nepovratni ibc kontejneri, zapremine 1000 litara;
  • posebne autocisterne, zapremine cca. 23000 litara.
  • Isporuke proizvoda AdBlue® vršimo svakodnevno, a rok isporuke je od 24 do 48 časova od trenutka porudžbine

AdBlue® je neškodljivi sintetički rastvor, koji se koristi kao agens za redukciju izduvnih gasova po SCR (Selective Catalytic Reduction) tehnologiji u teretnim vozilima sa Euro 4, Euro 5 i Euro 6 dizel agregatima.

 

AdBlue® je netoksičan i ekološki prihvatljiv proizvod svrstan u klasu najnižeg stepena opasnosti za vodenu sredinu (klasa 1 u Nemačkoj).


Po hemijskom sastavu, AdBlue® je 32,5 % - ni rastvor uree najvišeg stepena čistoće i konstantnog nivoa kvaliteta, garantovan standardima DIN 70070 i ISO 22241.


Konstantan kvalitet proizvoda AdBlue® se može obezbediti samo ukoliko je formulisan iz proizvodnje uree, te nadalje skladišten i manipulisan u skladu sa instrukcijama CEFIC.


Osnovni preduslov obezbeđenja vrhunskog kvaliteta je sistem efikasnog upravljanja kvalitetom (QM - quality management) u skladu sa DIN ISO 9000.

 

 

 

 

® = registrovani žig Verband der Automobilindustrie E.V. (VDA)

AdBLUE®