Texon Refinery Serbia > PROIZVODI > RASHLADNE TEČNOSTI

Rashladne tečnosti

TEXOL Antifriz 40 ( Ready to USE ! )

Nivo kvaliteta: SRPS H.Z2.010, Tip 3; BS 6580:1992; AFNOR R 15-601.

 

Pakovanje: 12 x 1 lit, 5 lit., 60 lit. i 220 kg.

 

TEXOL Antifriz 40  je rashladna tečnost, proizvedena na osnovi Monoetilenglikola (MEG) i odgovarajućih aditiva, pripremljena za direktnu upotrebu, ne smrzavaju do -40C.

TEXOL Antifriz 100%

Nivo kvaliteta: SRPS H.Z2.010, Tip 1; BS 6580:1992; AFNOR R 15-601.

 

Pakovanje: 12 x 1 lit, 5 lit., 60 lit. i 220 kg.

 

TEXOL Antifriz 100% je koncentrovana rashladna tečnost, proizvedena na osnovi Monoetilenglikola (MEG) i odgovarajućih aditiva, koja se pre upotrebe mora razblažiti vodom. Koristi se za zaštitu sistema za hlađenje motora vozila, te u svim ostalim otvorenim i zatvorenim sistemima hlađenja.

TEXOL Antifriz G12 Long Life +

Nivo kvaliteta: Audi/Bentley/Lamborghini/Seat/Skoda/VW TL 774 D/F G12+; Ford WSS-M97 B44-D; Mercedes-Benz 325.3; MAN 324 Type SNF; GM 6277M.

 

Pakovanje: 12 x 1 lit, 5 lit, 60 lit. i 220 kg.

 

TEXOL Antifriz G12 Long Life + je koncentrovana rashladna tečnost, namenjena najnovijoj generaciji motornih vozila, sa rashladnim sistemima proizvedenim na bazi aluminijuma i lakih metala, koja se pre upotrebe mora razblažiti vodom.