Texon Refinery Serbia > PROIZVODI > ULJA ZA MENJAČE I DIFERENCIJALE

TEXOL ATF UniGear

Kvalitetni nivo:  GM Type A - Sufix-A


Mineralno ulje koje se primenjuje za podmazivanje automatskih menjača, servo upravljača i drugih sklopova za koje je preporučeno ulje ATF type A, sufix A.