Texon Refinery Serbia > PROIZVODI > ULJA I FLUIDI ZA OBRADU METALA

TexBor 3000

Pakovanje: 10lit. i 200 lit.

Mineralno emulgujuće ulje, koristi se prilikom najtežih uslova obrade rezanjem: glodanje, bušenje, razvrtanje, struganje, duboko bušenje, rezanje navoja i provlačenje; aluminijuma, visokolegiranih čelika i titanijuma. Ne preporučuje se za obradu obojenih metala.

Preporučuje se doziranje od 3% do 5%.