Texon Refinery Serbia > PROIZVODI > ULJA I FLUIDI ZA OBRADU METALA

TexBor 2000

Pakovanje: 10lit. i 200 lit.

 

Mineralno emulgujuće ulje, koristi se prilikom teških uslova obrade rezanjem: glodanje, bušenje, razvrtanje, struganje, rezanje navoja i provlačenje; legiranih čelika, sivog liva, aluminijuma.

 

Obezbeđuje poboljšanu antikorozivnu zaštitu gotovog proizvoda. Preporučuje se koncentracija od 4% do 6%.