Texon Refinery Serbia > PROIZVODI > ULJA I FLUIDI ZA OBRADU METALA

TexBor 1000

Pakovanje: 10lit. i 200 lit.

 

Mineralno emulgujuće ulje, koristi se prilikom lakih i srednjih uslova obrade rezanjem: struganje, glodanje, bušenje i sečenje; niskolegiranih čelika, sivog  liva, mesinga i bronze. Preporučuje se koncentracija od 4% do 6%.