Texon Refinery Serbia > PROIZVODI > RASHLADNE TEČNOSTI

TEXOL Antifriz 40 ( Ready to USE ! )

Nivo kvaliteta: SRPS H.Z2.010, Tip 3; BS 6580:1992; AFNOR R 15-601.

Pakovanje: 12 x 1 lit, 5 lit., 60 lit. i 220 kg.

 

TEXOL Antifriz 40  je rashladna tečnost, proizvedena na osnovi Monoetilenglikola (MEG) i odgovarajućih aditiva, pripremljena za direktnu upotrebu, ne smrzavaju do -40C. Koristi se za zaštitu sistema za hlađenje motora motornih vozila, i u svim ostalim otvorenim i zatvorenim sistemima hlađenja.


Štiti od smrzavanja zimi i pregrevanja leti.Obezbeđuje zaštitu od korozije metalnih i aluminijumskih delova rashladnih sistema.


Poseduje odlična termička svojstva i obezbeđuje dugotrajnu zaštitu. Sprečava stvaranje pene i pojavu naslaga kamenca.


Može se mešati sa drugim rashladnim tečnostima proizvedenim na osnovi Monoetilenglikola.


Preporučuje se interval zamene dve godine.