Texon Refinery Serbia > PROIZVODI > RASHLADNE TEČNOSTI

TEXOL Antifriz 100%

Nivo kvaliteta: SRPS H.Z2.010, Tip 1; BS 6580:1992; AFNOR R 15-601.

Pakovanje: 12 x 1 lit, 5 lit., 60 lit. i 220 kg.

 

TEXOL Antifriz 100% je koncentrovana rashladna tečnost, proizvedena na osnovi Monoetilenglikola (MEG) i odgovarajućih aditiva, koja se pre upotrebe mora razblažiti vodom. Koristi se za zaštitu sistema za hlađenje motora vozila, te u svim ostalim otvorenim i zatvorenim sistemima hlađenja. Štiti od smrzavanja zimi i pregrevanja leti. Obezbeđuje odličnu zaštitu od korozije metalnih i aluminijumskih delova rashladnih sistema. Poseduje odlična termička svojstva i obezbeđuju dugotrajnu zaštitu.

 

Sprečava stvaranje pene i pojavu naslaga kamenca. Može se mešati sa drugim rashladnim tečnostima proizvedenim na bazi Monoetilenglikola.


Preporučuje se interval zamene dve godine.