Texon refinery Serbia > PROIZVODI > MOTORNA ULJA > DIESEL

TEXOL TRACTOL GOLD SAE 15W30

Kvalitetni nivo:  API CE/CF-4, API GL4


Multigradno mineralno ulje, sa karakteristikama motornih, transmisionih i hidrauličnih ulja. Svrstava se u grupu vrhunskih traktorskih ulja sa oznakom TOU*
( Tractor Oil Universal ).