TEXON REFINERY Serbia > Proizvodi > HEMIKALIJE

 

 

TEXON OIL RAFINERY Serbia kao petrohemijska kompanije veliki paznju posvecuje trgovinom hemikalijama i hemijskim proizvodima gradeci odnose sa svojim dobavljacima i kupcima.

 

 

Kiseline

 

SIRĆETNA KISELINA PREHRAMBENA (C2H4O2)

Sirćetna kiselina 80% i 99,5% prehrambena je jednostavna organska kiselina. To je bezbojna, korozivna tečnost, neprijatnog mirisa i izlaganje njenim parama može da izazove iritacije sluznice nosa, očiju i pluća. U bezvodnom obliku naziva se glacijalna sirćetna kiselina i to je higroskopna supstanca koja na temperaturama ispod 16,5° C kristališe do čvrstih bezbojnih kristala i potpuno je mešljiva sa vodom. Sirćetna kiselina se tehnički dobija iz prirodnih sirovina ili sintezom. Etanska kiselina se dobija suvom destilacijom drveta. Rastvor koji se dobije sadrži 10% sirćetne kiseline koja se dalje prečišćava destilacijom. Drugi način dobijanja sirćetne kiseline jeste pomoću oksidativne fermentacije. Gljivice Mycoderma aceti oksiduju etanol vazdušnim kiseonikom do etanske kiseline. Dobijeni rastvor se zove sirće i koristi se u svakodnevnom životu. Koristi se u prehrambenoj industriji kao začinski dodatak i konzervans , u proizvodnji majoneza, mlečnih namaza , u farmaceutskoj industriji za sintezu raznih lekova, u hemijskoj industriji za sintezu raznih proizvoda (soli, estri, halogen sircetne kiseline, acetanilid, acetanhidrid, fenoksi sircetna kiselina i dr.). Sircetna kiselina se koristi za kaogulaciju lateksa, kao močilo u tekstilnoj industriji i kožarskoj industriji, kao prekidač u fotografiji i dr.

 

SIRĆETNA KISELINA 80% TEHNIČKA (C2H4O2)

Sirćetna kiselina 80% tehnička se primenjuje u industriji kao sirovina, procesna hemikalija, reagens u tekstilnoj, kožnoj i papirnoj industriji, kao rastvarač, stabilizator, za tretman metalnih delova, u elektronskoj industriji. Koristi se i kao sredstvo za čišćenje industrijskih objekata i opreme, kao i za upotrebu u domaćinstvu, u laboratorijama. Koristi se i pri izradi fotografija, kao fiksir. Dodatak je u bojama i pomoćnim hemikalijama u industriji kože, tekstila i papira. Primenjuje se kod tretmana vode u industrijskim pogonima, kao i u otvorenim i zatvorenim sistemima.

 

MRAVLJA KISELINA 85% TEHNIČKA (CH2O2)

Mravlja kiselina 85% tehnička (CH2O2) je najjednostavnija karbaloksilna kiselina. Značajna je kao posrednik hemijske sinteze i javlja se u prirodi , najčešće u otrovu pčele ili žaoci mrava kao i u koprivama.  Takođe je značajan proizvod sagorevanja vozila sa alternativnim gorivom u kojima se methanol sagoreva. Naziv formijatna kiselina je izveden iz latinske reči koja znači mrav (formica) zbog toga što se nekada izolovala destilacijom tela mrava.

Mravlja kiselina se koristi kao antibakterijski agens u prehrani stoke, pretvaranje organskog lateksa u sirovu gumu. Pčelari je koriste kao insekticid protiv vaši, uspešno uništava varou.  Koristi se u tekstilnoj industriji i u kožarskoj za štavljenje kože.  Bitan je sastojak u tečnosti za uklanjanje kamenca. Koristi se u labaratorijama za dezinfekciju.

 

AZOTNA KISELINA TEHNIČKA (HNO3)

Azotna kiselina tehnička 52-57% se meša sa vodom u svim razmerama i najveću primenu ima u regulaciji Ph vode. Koristi se i u proizvodnji veštačkih đubriva, u industriji boja, u hemijskoj industriji za dobijanje nitrata, prečišćavanja metala u metalurgiji kao i u nekim organskim sintezama.

 

BORNA KISELINA (H3BO3)

Borna kiselina je prirodni mineral soli, koji sadrži elemente bora, kiseonika i vodonika. Koristi se kao antiseptik, služi kao odličan čistač protiv buđi i insekata, za sprečavanje širenja vatre itd. U industriji nalazi primenu u proizvodnji fiberglasa, za pravljenje sredstava za podmazivanje drveta. Koristi se i u pirotehnici. Zauzela je značajno mesto kao jedan od sastojaka u kozmetičkoj industriji za proizvodnju proizvoda kao što su praškovi, rastvori za pranje očiju i proizvodi za negu kože.Pošto borna kiselina nije zapaljiva, intezivno se koristi u proizvodnji nameštaja, dušeka i izolacije. Koristi i za proizvodnju stakla otpornijeg na hemikalije i visoke temperature. Juvelirska industrija je takođe koristi da spreči sporedne reakcije grejanja metala, kao što je površinska oksidacija.

 

FOSFORNA KISELINA (H3PO4)

Fosforna kiselina 85% se koristi kao sredstvo za regulisanje pH i antioksidans, za proizvodnju svih vrsta fosfata, protiv rđanja metala, u proizvodnji veštačkih đubriva.

 

HLOROVODONIČNA KISELINA (HCL)

Hlorovodonična (sona) kiselina 32% se koristi za čišćenje površine metala, za regulaciju pH i za estrakciju ruda. Sem toga zajedno sa azotnom kiselinom gradi carsku vodu – rastvor koji rastvara čak i zlato i platinu.

 

LIMUNSKA KISELINA (E330)

Limunska kiselina razgrađuje kamenac, ima veliku primenu u industriji hrane, ona je regulator kiselosti i koristi se za proizvodnju sokova.

 

OKSALNA KISELINA (H2C2O4)

Oksalna kiselina se koristi u pčelarstvu kao sastojak leka za pčele, kao redukujući agens,kao sredstvo za izbeljivanje u tekstilnoj i drvnoj industriji, u proizvodnji boja i hemikalija, za prečišćavanje metala itd.

 

PERSIRĆETNA KISELINA – (C2H4O3)

Persirćetna kiselina 15% se koristi kao efikasan dezifijens u proizvodnim pogonima,klanicama, mlekarskoj industriji. Upotrebljava se takođe u hemijskoj industriji i proizvodnji tekstila i papira.

 

SUMPORNA KISELINA (H2SO4)

Sumporna kiselina 66Be se najčešće primenjuje u proizvodnji veštačkog đubriva, ali ima mnogo drugih primena, kao što je dobijanje hemikalija, rafinisanje ulja, proizvodnja boje, proizvodnja deterdženata, u tekstilnoj industriji (koristi se za proizvodnju sintetičkih vlakana), u proizvodnji lekova, za proizvodnju eksploziva, u metalurgiji.. 

 

PERHLORETILEN ILI TETRAHLORETILEN (N2Cl4)

Perhloretilen ili tetrahloroetilen je organska bezbojna tečnost koja se najčešće koristi za hemijsko čišćenje i u tekstilnoj industriji. Takođe se često upotrebljava kao rastvarač za biljnu i životinjsku mast, kao sredstvo za ekstrakciju. Često se koristi i u metalnoj industriji za čišćenje i suvo odmašćivanje.

 

ASKORBINSKA KISELINA ILI VITAMIN C (C6H8O6)

Askorbinska kiselina ili Vitamin C se upotrebljava u prehrambenoj industriji, pretežno u proizvodnji voćnih sokova, šumećih tableta, vitaminskih napitaka, smrznutog voća itd.

 

Baze

Uskoro...

Rastvaraci

Uskoro...

Soli

Uskoro...