Texon Refinery Serbia > PROIZVODI > AEROSOL TEČNOSTI > ČISTAČI

TEXOL Professional Tar Remover

Delotvorna, brzo isparavajuća mešavina rastvarača. Efikasno uklanja katran, smolu, asfalt, i druge nečistoće sa šasija i drugih unutrašnjih delova
automobila.