Texon Refinery Serbia > PROIZVODI > ULJA I FLUIDI ZA OBRADU METALA

TexKaloil

Nivo kvaliteta: ISO L-QC.
Pakovanje: 180 kg.

Visoko rafinisana mineralna ulja, bez aditiva, najveće čistoće. Karakteriše ih odlična oksidaciona i termička stabilnst.
Namenjena su za klasično kaljenje legiranih i visokolegiranih čelika.
Proizvode se u tri ISO viskozitetne gradacije: 32, 46 i 68.