Texon Refinery Serbia > PROIZVODI > AEROSOL TEČNOSTI > ODMAŠĆIVAČI

TEXOL Professional WEAPON Oil

Sadrži mešavinu prodornog ulja niskog viskoziteta koje obezbeđuje savršenu mešavinu podmazivanja i čišćenja metalnih i plastičnih delova oružja.
Stvara vodootporan anti-korozivni sloj, sprečava dalju koroziju.