Texon Refinery Сербия > ПРОДУКЦИЯ > ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

TEXOL HID HV

Kvalitetni nivo: Din 51542 -HLP

Multigradna varijanta namenjena hidrauličnim sistemima koji rade u uslovima promenljivih temperatura, kao što su sistemi na poljoprivrednim i građevinskim mašinama, na transportnim sredstvima i brodovima.