TEXON REFINERY Serbia > Proizvodi > AD Blue

 

Kako deluje AdBlue?

 

AdBlue je sredstvo koje omogućava selektivnu katalitičku redukciju odnosno sredstvo na kojem se zasniva SCR tehnologija.

 

AdBlue se kontrolisano ubrizgava u vruće izduvne gasove pre nego što oni uđu u SCR katalizator. Pri tom se javlja hemijska reakcija između azotovih oksida i amonijaka koji se oslobađa iz AdBlue-a. Finalni rezultat hemijske reakcije je da se azotni oksidi, opasni po životnu sredinu, skoro u potpunosti pretvaraju u atmosferski azot i vodenu paru. Teretnjaci sa SCR katalizatorima zbog boljeg sagorevanja (visi pritisak i temperatura u komori za sagorevanje) potroše do 5% manje goriva i proizvode oselno manje čađi. Ova tehnika omogućava dostizanje graničnih vrednosti koje određuju Euro 4 (3,5 g NOx/kWh) i Euro 5 (2,0 g NOx/kWh). Sa tom tehnologijom će se u budućnosti moći ostvariti još niže granične vrednosti.

 

Kako AdBlue utiče na životnu sredinu?

 

Kod sagorevanja u dizelskim motorima nastaju azotni oksidi koji se uvrštavaju u gasove sa efektom staklene bašte i koji su odgovorni za nastanak kiselih kiša. SRC tehnologija je proizvođačima teretnih vozila dozvolila da povećaju pritisak i temperaturu u motorima i tako ostvare bolje sagorevanje. Kod boljeg sagorevanja u cilindrima nastaje sa jedne strane osetno manje čađi, a sa druge više azotnih oksida, koje, međutim, AdBlue skoro u potpunosti neutralizuje.

 

Kolika je potrošnja aditiva AdBlue?

 

Potrošnja AdBlue-a kod Euro 4 odnosno Euro 5 teretnih vozila sa SCR katalizatorima iznosi približno 5% potrošnje dizel goriva. Ako je, na primer, prosečna potrošnja teretnog vozila približno 30 litara dizela na 100 km, potrošnja AdBlue-a iznosi približno 1,5 litar. Sa 100 litarskim rezervoarom za AdBlue mogu se preći na hiljade kilometara.

 

Da li upotreba AdBlue-a utiče na smanjenje potrošnje goriva?

 

Teretnjaci sa SCR tehnologijom troše približno toliko dizel goriva manja koliko iznosi potrošnja AdBlue-a. Pri tom je od suštinskog značaja da je cena AdBlue-a mnogo manja od cene dizel goriva. Pored toga neke države raznim pogodnostima podržavaju upotrebu Euro 4 i Euro 5 teretnih vozila. Npr. Nemačka je snizila putarine za 0,03 Eur/km.

 

Skladištenje i manipulacija AdBlue

 

Kako bi sprečili promenu kvaliteta proizvoda AdBlue i istovremeno izbegli visoke troškove održavanja vozila, neophodno je da AdBlue bude skladišten u originalnoj ambalaži. Velika pažnja se mora posvetiti prilikom manipulacije i pretakanja ovog proizvoda. Ambalaža, posude, creva, pumpe za pretakanje moraju biti maksimalno čiste i moraju se koristiti isključivo za proizvod AdBlue. Najmanja nečistoća može izazvati velika oštećenja na vozilu i time prouzrokovati velike troškove za vlasnika.

 

Budući da proizvod AdBlue mrzne na temperaturi od -11℃, a počinje ubrzano da se razgrađuje na temperaturama iznad +25℃, skladištenje i punjenje sistema moraju biti osigurani na temperaturi između +30℃ i -11℃. Preporučena maksimalna temperatura skladištenja od +25℃ održava kvalitet proizvoda AdBlue u skladu sa zahtevima standarda DIN 70070, na rok od najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje proizvoda. U slučaju da je ova temperatura premašena taj rok je smanjen.

 

Ukoliko dođe do zamrzavanja proizvoda AdBlue na temperaturi ispod -11℃, nakon odmrzavanja proizvod će ponovo biti upotrebljiv sa svojim ne izmenjenim karakteristikama.

 

AdBlue Opasnost i zdravlje

 

Proizvod AdBlue je vodeni rastvor i po relevantnim evropskim hemijskim zakonima nije opasan po zdravlje ljudi, životinja, niti biljaka. Ovaj proizvod nije razvrstan kao opasna stvar prema relevantnim materijalima i transportnim propisima. U slučaju da tokom rukovanja male količine proizvoda AdBlue dođu u dodir s ljudskom kožom, dovoljno je zaprljane delove kože isprati sa vodom. Opasnost po ljudsko zdravlje može biti praktično isključena.

 

AdBlue razgradnja i zbrinjavanje

 

Proizvod AdBlue je jednostavno razgradljiv od strane mikroorganizama. Opasnost koju ovaj proizvod predstavlja u slučaju izlivanja ili prosipanja u vodu ili zemlju je vrlo niska. U skladu s tim, ovaj proizvod je smešten u najnižu klasu opasnosti na vodu prema nemačkom "water hazard" testu – WGK 1.

Zbog izuzetno dobre razgradljivosti, male količine prosutog proizvoda AdBlue se mogu jednostavno isprati sa velikim količinama čiste vode, bez daljih posledica na prirodnu okolinu.

 

Pakovanje AdBlue

 

Proizvod AdBlue isporučujemo u sledećim pakovanjima:

  • nepovratni plastični kanisteri, zapremine 10 litara;
  • nepovratne plastiče bačve, zapremine 200 litara;
  • povratni/nepovratni ibc kontejneri, zapremine 1000 litara;
  • posebne autocisterne, zapremine cca. 23000 litara.
  • Isporuke proizvoda AdBlue vršimo svakodnevno, a rok isporuke je od 24 do 48 časova od trenutka porudžbine

Ad blue

AD Blue

AdBlue je neškodljivi sintetički rastvor, koji se koristi kao agens za redukciju izduvnih gasova po SCR (Selective Catalytic Reduction) tehnologiji u teretnim vozilima sa Euro 4, Euro 5 i Euro 6 dizel agregatima.

 

AdBlue je netoksičan i ekološki prihvatljiv proizvod svrstan u klasu najnižeg stepena opasnosti za vodenu sredinu (klasa 1 u Nemačkoj).


Po hemijskom sastavu, AdBlue je 32,5 % - ni rastvor uree najvišeg stepena čistoće i konstantnog nivoa kvaliteta, garantovan standardima DIN 70070 i ISO 22241.


Konstantan kvalitet proizvoda AdBlue se može obezbediti samo ukoliko je formulisan iz proizvodnje uree, te nadalje skladišten i manipulisan u skladu sa instrukcijama CEFIC.


Osnovni preduslov obezbeđenja vrhunskog kvaliteta je sistem efikasnog upravljanja kvalitetom (QM - quality management) u skladu sa DIN ISO 9000.